Giai đoạn 2 Máy chủ x100

✋Giai đoạn 2 Máy chủ Reset x100.
Các thay đổi được áp dụng từ sau bảo trì ngày 03/02/2023.

1. Tổng kết đua top Bang Hội

 • Thời gian: Đúng 0h00 ngày 01/02, dữ liệu sẽ được tổng kết.

2. Mở BoL 50% (bán tại Lorencia):

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 01/02 đến bảo trì ngày 03/2.

3. Mở mốc Master 4, cấp độ 850.

 • Phần thưởng: Thêm 2 opt tự chọn vào Cánh cấp 3, 200k Ruud, 100k Ruud. Thứ tự ưu tiên chọn quà Top 1, 2, 3.

4. Mở Bar Arena (Cao điểm)

 • Từ 20h45 – 21h00 hàng ngày tại Arena (SV1): Tăng thêm các loại boss Rồng vàng, Lord Silvester, God of Darkness.

5. Cánh cấp 3

 • Nguyên liệu cánh cấp 3 Bound: 75k Ruud tại shop Ruud.
 • Nguyên liệu cánh cấp 3 thường (Condor Flame, Condor Feather): Có ở Thỏ ô dù, Boss Thế Giới Rồng đỏ.

6. Lãnh địa Devias

 • Mở lần đầu: Ngày 08/02.
 • Phần thưởng cố định: 10,000 wcoin cho Bang hội chiến thắng.

7. Công thành chiến

 • Mở lần đầu: Ngày 12/02.
 • Phần thưởng cố định: 25,000 wcoin cho Liên minh chiến thắng.
 • Giữ thành 2 lần liên tiếp: Nhận 1 Sói Hoàng Kim.
——
Thông tin các sự kiện có ở phần hướng dẫn chơi game (phím F1).
Comments
Loading...