Danh mục vật phẩm Moss tháng 3

Moss là một trò hên xui khá thú vị trong server ĐamMê, tại đây người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị cao với nguyên liệu đầu vào dễ kiếm như Zen, Bless…

Tên MụcChi PhíPhần Thưởng
1. Sword, Axe and Spear Box2.000.000 zenVũ khí dành cho DK, RF, Slay, MG: Vú khí Rồng, vũ khí ex…
2. Staff and Stick Box”2.000.000 zenVũ khí dành cho DW, Sum: Vú khí rồng, vũ khí ex…
3. Bow and Gun Box2.000.000 zenVũ khí dành cho Elf, Gun: Vú khí rồng, vũ khí ex…
4. Scepter and Mace Box2.000.000 zenVũ khí dành cho DL, Runwizard: Vú khí rồng, vũ khí ex…
5. Guardian Box50.000.000 zenVũ khí Rồng tất cả class (3 opt), nguyên liệu Ghost Horse, Nhẫn, Dây chuyền, nguyên liệu nâng cập nhẫn, nguyên liệu nâng cấp vũ khí rồng cấp 2.
6. Miracle Coin Box1 đồng Miracle coin

(mua ở xshop)

Vũ khí Rồng tất cả class (3 opt), nguyên liệu Ghost Horse (xoay và nâng cấp, đổi opt..), Mysterious stone, Ngọc Luck, Bùa Luck, Bùa Chaos, Sói Tinh, Bùa chống hao mòn, nguyên liệu nâng cấp vũ khí rồng cấp 2.
7. Mastery Accessory Box1 viên ngọc BlessKhuyên tai cấp 1 ngẫu nhiên 1 ~3 opt, các loại pen ring, các loại loại ngọc.

 

Lưu ý:

  • Mục 6. Miracle Coin Box chỉ mở theo đợt 2 tháng 1 lần
  • Phần thưởng sẽ được thay đổi theo tiến độ của server (sẽ có thông báo)
Comments
Loading...