Đăng ký nhận móc khoá kỷ niệm DAMMEMU lần 2.

Đăng ký nhận móc khoá kỷ niệm DAMMEMU.COM lần 2.

1. Thời gian:

Từ ngày 08 đến hết 12 tháng 11/2021

2. Đối tượng áp dụng:

  • Người chơi tại máy chủ ĐamMê
  • Người theo dõi lâu năm trên Fanpage 

3. Cách đăng ký: Gửi thông tin theo mẫu sau về Fanpage Đam Mê Mu – dammemu.com | Facebook

Đăng ký nhận móc khoá + số lượng + Tên nhân vật trong game + Họ tên+ SĐT + Địa chỉ

Ví dụ: Đăng ký nhận móc khoá, 1 cái, nhân vật: xxYeuPhimSxx, Nguyễn Văn C, 0355656565, địa chỉ số nhà 123 đường 456, tp HCM.

Một chút kỷ niệm của DAMMEMU dành cho bạn
Comments
Loading...