Chuyên mục

ĐamMê season 16

Sự kiện Cuối tuần- Chủ nhật ngày 27/02/2022

Chủ Nhật có gì vui? 1. Server x20: + Công Thành Chiến - khai hoả Season 17 2. Server x50: + Truy tìm GM lúc 21h15: Admin sẽ di chuyển ngẫu nhiên, khi có thông báo mọi người sẽ cùng truy tìm và yêu cầu giao dịch để nhận thưởng. Phần thưởng ngẫu nhiên: Bùa luck, Bùa chaos, Mystone, Đá xanh up ngựa, Đồ thần các…
Đọc thêm...