Chuyên mục

ĐamMê season 16

Thông tin Máy chủ Reset x50

1. Thông tin cơ bản Phiên bản: Season 16.2 Khai mở: 19.11.2021. Lối chơi: Reset nhiều point, cày master Không cố định kinh nghiệm, giảm dần theo reset/level, tăng dần kinh nghiệm cho các mốc reset/level thấp theo thời gian. 2. Cấu trúc server - Sub 1: PvP Kinh nghiệm: 100% Rơi đồ: 100% - Sub 2: Không PvP Kinh…
Đọc thêm...