Chuyên mục

Giải Đấu

Đấu trường tự do tháng 02/2023 máy chủ x20

Đấu trường tự do - PvP all class 1. Thời gian: Đăng ký: Từ 21 – 24/02/2023 Diễn ra: Từ 25 – 28/02/2023 2. Chốt đồ: – Không giới hạn đồ đạc khi tham gia (có gì chơi đó) – Dữ liệu sẽ được sao chép sang máy chủ PvP lúc 0h00 ngày 25/02/2023. – Trong quá trình diễn ra sự kiện ở máy chủ PvP không cho phép trao đổi đồ thông qua…
Đọc thêm...