Chuyên mục

Giải Đấu

Đấu trường tự do – PvP all class

𝑷𝒗𝑷 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 * Đấu trường tự do tháng 7, nơi thể hiện thực lực bản thân sau bao ngày cày cuốc! 1. Thời gian: Đăng ký: Từ 01 - 03/7/2022 Diễn ra: Từ 04 - 09/7/2022 2. Chốt đồ: - Không giới hạn đồ đạc khi tham gia (có gì chơi đó) - Dữ liệu sẽ được sao chép sang máy chủ PvP lúc 0h00 ngày 04/7/2022. - Trong quá trình diễn ra sự kiện ở máy…
Đọc thêm...