Chuỗi sự kiện tháng 6/2021 tại máy chủ ĐamMê

Tháng 6 máu chảy về tim. Mời anh em cùng tham gia chuỗi sự kiện tại máy chủ ĐamMê

1. Sự kiện PVP all Class

Thời gian đăng ký: Từ 26-31/5/2021

Thời gian diễn ra: Từ 01-06/6/2021
 • ? TOP 1: Bộ xoay Wings of Conqueror (3~4 opt)
 • ? TOP 2: 200k Ruud
 • ? TOP 3: 100K Ruud

Chi tiết: PvP all class server x20 tháng 6/2021 ⋆ Đam Mê MU Online (dammemu.com)

2. Sự kiện đua top Reset

Thời gian: Từ 05/6/2021 đến khi có người cán mốc 70 reset
 • ? TOP 1: Dây chuyền 3 socket + 2 opt ex tự chọn
 • ? TOP 2: 100k Ruud
 • ? TOP 3: 50k Ruud
 • 10 người cán mốc 70 rs khi báo danh sẽ nhận được 1 pet muun tự chọn hạn dùng 15 ngày

Thông tin Drop dây chuyền socket sẽ được thông báo sau

3. Sự kiện đua top Master

Thời gian: Dự kiến từ 25/6/2021 đến khi có người cán mốc
 • ? TOP 1: Dây chuyền 3 socket + 2 opt ex tự chọn
 • ? TOP 2: 100k Ruud
 • ? TOP 3: 50k Ruud
 • 10 người cán mốc đầu tiên khi báo danh sẽ nhận được 1 pet muun tự chọn hạn dùng 15 ngày

4. Thay đổi Bonus các mốc nạp Wcoin

 • 500.000 nhận thêm 5%
 • 1.000.000 nhận thêm 10%
 • 2.000.000 nhận thêm 20%
 • 5.000.000 nhận thêm 30%
 • 10.000.000 nhận thêm 50%

 


Hướng

Comments
Loading...