Cập nhật mới cho server x20

Season 16.2 của chúng ta đã gần như hoàn chỉnh. Những tháng ngày cày game đua top lại tiếp tục.

🎯1. Đua top Reset 90 lần server x20.

  • – Phần thưởng bao gồm: 1 Pierce Lion (Rare – vàng)+0+ 3 opt tự chọn. 1 Radiance rank 3 +0 tự chọn, 1 Sách thuộc tính bất kỳ tự chọn +13 + 5 slot.
  • – Thứ tự chọn phần thưởng ưu tiên từ TOP 1 – 2 – 3.
  • – Top 1 – 10 nhận pet Muun tự chọn 1 tháng.

🎯2. Mở Ruud 6 và Cân bằng lại đồ Ruud (tạm thời)

  • – Thêm các opt Ex vào đồ Ruud: giảm sát thương 4%, phản hồi sát thương…
  • – Để thêm được opt, cần đổi các vật phẩm quý hiếm từ Boss. Sẽ có có thông báo cụ thể sau.

🎯3. Boss thế giới 21h00 tại Lorencia: Golden Kundun

  • – Rơi Wings AD +9 hạn dùng 1 tuần. Tính sát thương cuối.
  • – Có ở cả sub 1 và 2.

🎯4. Red Dragon ở Bar: Tăng thêm tỷ lệ hấp thụ sát thương

  • – Rơi 5 đá xanh up ngựa.
HẾT!
Comments
Loading...