Cập nhật mới cho server x20

Season 16.2 của chúng ta đã gần như hoàn chỉnh. Những tháng ngày cày game đua top lại tiếp tục.

?1. Đua top Reset 90 lần server x20.

  • – Phần thưởng bao gồm: 1 Pierce Lion (Rare – vàng)+0+ 3 opt tự chọn. 1 Radiance rank 3 +0 tự chọn, 1 Sách thuộc tính bất kỳ tự chọn +13 + 5 slot.
  • – Thứ tự chọn phần thưởng ưu tiên từ TOP 1 – 2 – 3.
  • – Top 1 – 10 nhận pet Muun tự chọn 1 tháng.

?2. Mở Ruud 6 và Cân bằng lại đồ Ruud (tạm thời)

  • – Thêm các opt Ex vào đồ Ruud: giảm sát thương 4%, phản hồi sát thương…
  • – Để thêm được opt, cần đổi các vật phẩm quý hiếm từ Boss. Sẽ có có thông báo cụ thể sau.

?3. Boss thế giới 21h00 tại Lorencia: Golden Kundun

  • – Rơi Wings AD +9 hạn dùng 1 tuần. Tính sát thương cuối.
  • – Có ở cả sub 1 và 2.

?4. Red Dragon ở Bar: Tăng thêm tỷ lệ hấp thụ sát thương

  • – Rơi 5 đá xanh up ngựa.
HẾT!
Comments
Loading...