Bảo trì và cập nhật ngày 15/10/2022

✋Bảo trì ngày 15/10/2022
⏰Thời gian: 04h00 – 05h15
<Cập nhật game sau khi bảo trì>

Nội dung:

Cập nhật Silver Box và Golden Box (Hộp Bạc và Hộp Vàng)
  • Để mở hộp cần có chìa khoá: Silver Key (chìa khoá bạc để mở hộp Bạc), Gold key (chìa khoá vàng để mở hộp Vàng).
  • Cách thu thập: Có thể nhận được các loại hộp và chìa khoá khi tiêu diệt các loại thỏ ô dù, boss, box kundun.
  • Mang hộp và chìa khoá cùng loại tới máy Chaos tại Noria để tiến hành mở khoá. Sau khi mở thành công, ném ra đất để sử dụng

1. Hộp Bạc:

+ Bless of light 50%, 100%.
+ Golden key
+ Nhẫn biến hình (nhiều loại): + 300 tấn công, phép,+ kinh nghiệm.
+ Pink panda ring Brown Panda ring: Biến hình Gấu Trúc hồng và nâu, tăng 15% kinh nghiệm và 50% zen so với gấu màu trắng.
+ Talisman of Item Protection: Bùa chống hao mòn 3 ngày
+ Quái điểu: +20% Sát thương, +10% hấp thụ sát thương (3 ngày)
+ Blessed decoration ring: +15% sức tấn công, +100 tốc độ.
+ Ticket 2, Ticekt 3, Ticket 4, Ticket 5, Ticekt 6.
+ Elite Skeleton Ring: Biến hình, +20% phòng thủ, +1000HP
+ Đá xanh nâng cấp thú cưỡi.
+ Seed 1, Seed 2
+ Bound Bless of light 100%, 200% (Không thể giao dịch)

2. Hộp Vàng

+ Bless of light 50%, 100%, 200%
+ Nhẫn biến hình (nhiều loại): + 300 tấn công, phép,+ kinh nghiệm.
+ Pink panda ring Brown Panda ring: Biến hình Gấu Trúc hồng và nâu, tăng 15% kinh nghiệm và 50% zen so với gấu màu trắng.
+ Talisman of Item Protection: Bùa chống hao mòn 3 ngày
+ Quái điểu: +20% Sát thương, +10% hấp thụ sát thương (7 ngày)
+ Blessed decoration ring: +15% sức tấn công, +100 tốc độ.
+ Ticket 2, Ticekt 3, Ticket 4, Ticket 5, Ticekt 6.
+ Elite Skeleton Ring: Biến hình, +20% phòng thủ, +1000HP
Comments
Loading...