Bảo trì server ngày 12/6/2021

✋BẢO TRÌ SERVER
⏰Thời gian: 04h00 – 05h30p ngày 12/6/2021 (sáng thứ 7)
Nội dung:
  • Tổng kết đua top Reset mốc 70. Mọi người đạt mốc vui lòng gửi yêu cầu phần thưởng về fanpage trong hôm nay
  • Thả quái vật ở Abyss Atlans 3 + Quái vật Elite
  • Thêm Dây chuyền socket vào Boss và Quái Elite
  • Quái Elite: 1 tiếng hồi sinh 1 lần, 1 map có 10 con, khi xuất hiện sẽ có thông báo. Rơi Dây chuyền socket loại thường (1~3 sockets); nguyên liệu Ghost Horse, Ngọc các loại.
  • Dây chuyền Socket exl ngẫu nhiên 1~3 opt, 1~3 sockets được thêm vào Boss Nix và God of Darkness

Comments
Loading...