Bảo trì server ngày 08/5/2021

?Bảo trì server Ngày 08/5/2021
⏰Thời gian: 18h00 – 20h00
Nội dung:
  • Kết thúc sự kiện xoay Moss miracle coin.
  • Fix lỗi khựng nhân vật khi bị tấn công PVP trong lúc đang mang PET (thú cưỡi)
  • Thêm quái vào các vị trí đánh dấu SPOT trên mini map
  • Thêm nguyên liệu ghost horse vào Boss Nix, God of Darkness.
—-
Sau bảo trì mọi người vui lòng mở launcher để cập nhật game hoặc tải lại trên trang chủ!
Comments
Loading...