Bảo trì ngày 24/02/2023

✋Bảo trì ngày 24/02/2023
⏰Thời gian: 14h00 – 16h00

1. Thay đổi chung

  •  Sửa lỗi Seed Socket “Gia tăng tấn công/phép thuật mỗi 20 cấp độ”. Tăng theo đúng hiển thị. Máy chủ x100 sẽ áp dụng ngay sau bảo trì, máy chủ x20 sẽ áp dụng sau khi kết thúc giải PvP.
  •  Chuyển Sự kiện săn bắn (thỏ ô dù) sang 2 map là Aida và Tarkan. Tại đây sẽ không thể bật chức năng Auto ingame. Tăng thêm số lượng thỏ ô dù.
  • Tăng số lượng Ruud khi mở các hộp phần thưởng BC, Devil lên 100%.

2. Máy chủ x20

  • Chuẩn bị cho giải đấu PvP: Dữ liệu sẽ được lấy lúc 23h59p ngày 24/02.

3. Máy chủ x100

  •  Đã có người chạm mốc 70 reset, BoL 50% bán shop Lorencia sẽ được mở vào 2 ngày cuối tuần.
Comments
Loading...