Bảo trì ngày 17/3/2023

✋Bảo trì ngày 17/3/2023
⏰Thời gian: 14h00 – 16h00
????Nội dung:

1. Sự kiện cuối tuần

  • Mở BoL 50% cả 2 máy chủ x20 và x100 trong 2 này cuối tuần.

2. Chiến trường Battle Core liên lục địa tháng 3.

  • Thời gian: Từ 19-21/3/2023
  • Phần thưởng chiến thắng: Sói Hoàng Kim.
Thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được thông báo sau.
 

3. Lịch nâng cấp phiên bản 18.1.3

  • Thời gian dự kiến: 24/3/2023
  • Sẽ có đua top sau khi ổn định phiên bản tại cả 2 máy chủ.
Mọi người có thể trải nghiệm trước tại máy chủ test 18.1.3. Các thông tin về phiên bản sẽ được thông báo đủ trong vài ngày tới.
Comments
Loading...