Bảo trì ngày 14/5/2021

?BẢO TRÌ NGÀY 14/5/2021
⏰Thời gian: 16h00 – 20h00
Nội dung:
+ Sửa lỗi nhiệm vụ mở rộng rương
+ Đóng Mê Cung Huyền Bí (Maze of dimensions). Bổ sung thêm khung giờ săn Thỏ ô dù từ 14h00 – 16h00 hàng ngày.
Comments
Loading...