Bảo trì ngày 10/9 – Mở cấp độ 1200

✋Bảo trì ngày 10/9/2022
⏰Thời gian: 04h00 – 05h15
* Yêu cầu cập nhật trước khi vào game.
?Nội dung:
1. Tăng HP, hấp thụ sát thương của boss Gof of Darkness và Red Dragon (boss thế giới)
2. God of Darkness +100GP khi tiêu diệt
3. Thêm các loại bình SD, Complex SD vào Box Kundun, thỏ ô dù, quái Elite, Lord Silvester, ngẫu nhiên từ 5-10 bình. Xếp chồng đến 50 bình. Thêm bình SD cao cấp vào Xshop.
4. Cập nhật gói tân thủ:
+ Code: /DAMMEMU nhận ngay sói tân công 7 ngày. Chỉ áp dụng cho nhân vật reset dưới 70 và level nhỏ hơn 1000.
+ Tạo nhân vật tặng 10.000 điểm cộng bảng C.
5. Đua top cấp độ 1200.
+ Phần thưởng: Thêm 1 dòng 5% vào wings 4, tối đa đến dòng thứ 3. Nâng 2 nhẫn đặc biệt thêm 1 cấp, tối đa đến +7. Thêm 1 dòng 3% vào wings 4, tối đa đến dòng thứ 3.
+ Thứ tự ưu tiên top 1, 2, 3.
+ 10 người cán mốc đầu tiên báo danh nhận Pet Muun tự chọn hạn dùng 1 tháng.
Comments
Loading...