Bảo trì ngày 08/10/2022

 
⏰ Thời gian: 04h00 – 05h15 ngày 08/10/2022

Nội dung:

  • Cho phép chuyển map khi đang PK (thiết lập tự vệ).
  • Trải nghiệm giao diện web mới.
  • Chuẩn bị cho giải PvP tháng 10 – Đấu trường tự do (sẽ có thông báo cụ thể sau)
Comments
Loading...