Bảo trì ngày 06/8/2022 – Đua top 120 Reset

✋Bảo trì ngày 06/8/2022
Thời gian: Từ 04h00 – 05h15
Nội dung:

1. Hỗ trợ newbie

– Tăng 30% kinh nghiệm cho sub 3, và 20% kinh nghiệm cho reset dưới 100.

2. Đua Reset 120

– Mở đua top Reset 120.
Phần thưởng: Shining Tail (Rare) + 3 opt tự chọn; Thêm 1 opt 5% cho wings 4 (tối đa 3 opt); Thêm 1 opt 3% cho wings 4 (tối đa 3 opt).
Thứ tự ưu tiên chọn quà là Top 1, 2, 3.
10 người cán mốc 120 reset đầu tiên báo danh nhận Pet Muun tự chọn hạn dùng 1 tháng.

3. Moss đổi đồ

Nếu bạn cảm thấy có nhiều bùa Chaos, bùa Luck, Ticket 1 2, Lion, Shining cùi không dùng đến. Hãy gặp NPC Moss.
Tại đây có:
  • Trao đổi Bùa Chaos: Dùng 1 bùa Chaos + 10 ngọc Bless để xoay, ngẫu nhiên nhận được: Seed 4 5, cụm 10 Đá xanh, Ngọc nâng +6 +9 trong 1 nốt nhạc, Nguyên liệu nâng Shining Tails, Ticket 3 4 5.
  • Trao đổi Bùa Luck: Dùng 1 bùa Luck (10%) + 10 ngọc Soul để xoay, ngẫu nhiên nhận được: Seed 2 3, cụm 5 đá xanh, Ngọc nâng +6 +9 trong 1 nốt nhạc, Nguyên liệu nâng Shining Tails, Ticket 3 4 5.
  • Trao đổi Lion (sắp có)

Comments
Loading...