Bảo trì ngày 04/6/2022 – Mở cấp độ 1150

Mở đua cấp độ 1150. Phần thưởng: Radiance rank 3 tự chọn +10.

✋Bảo trì ngày 04/6/2022
⏰Thời gian: 04h00 – 05h15
?Nội dung:
1. Mở đua cấp độ 1150. Phần thưởng: Radiance rank 3 tự chọn +10. Thêm 1 opt 5% cho wings 4, Nâng thêm 2 cấp cho 2 nhẫn đặc biệt. Thứ tự ưu tiên chọn phần thưởng từ top 1 2 3.
 
2. Công thành chiến: Sửa lỗi cùng phe công hoặc thủ khi giữ Ctrl đều không thể PK nhau. Bây giờ khi ở cùng phe nếu giữ Ctrl sẽ có thể PK. Các skill đánh diện rộng có thể tác động lên cả 2 phe mà không giữ Ctrl. Trước giờ không để ý vụ này nên giờ mới điều chỉnh cho đúng. Mọi người nghiên cứu lại chiến thuật cho phù hợp.
Comments
Loading...