Bảo trì ngày 03/02/2023

✋Bảo trì ngày 03/02/2023
⏰Thời gian: 14h00 – 16h00
?Nội dung:
* Máy chủ x20: Mở thêm giới hạn reset lên 200 (không point)
* Máy chủ x100:

1. Mở mốc Master 4, cấp độ 850.

  • – Phần thưởng: Thêm 2 opt tự chọn vào Cánh cấp 3, 200k Ruud, 100k Ruud. Thứ tự ưu tiên chọn quà Top 1, 2, 3.

2. Mở Bar Arena (Cao điểm)

  • – Từ 20h45 – 21h00 hàng ngày tại Arena (SV1): Tăng thêm các loại boss Rồng vàng, Lord Silvester, God of Darkness.

3. Cánh cấp 3

  • – Nguyên liệu cánh cấp 3 Bound: 75k Ruud tại shop Ruud.
  • – Nguyên liệu cánh cấp 3 thường (Condor Flame, Condor Feather): Có ở Thỏ ô dù, Boss Thế Giới Rồng đỏ.

4. Lãnh địa Devias

  • – Mở lần đầu: Ngày 08/02.
  • – Phần thưởng cố định: 10,000 wcoin cho Bang hội chiến thắng.

5. Công thành chiến

  • – Mở lần đầu: Ngày 12/02.
  • – Phần thưởng cố định: 25,000 wcoin cho Liên minh chiến thắng.
  • – Giữ thành 2 lần liên tiếp: Nhận 1 Sói Hoàng Kim.

6. Moss miracle (xoay ở sv10):

——
Thông tin các sự kiện có ở phần hướng dẫn chơi game (phím F1).
Comments
Loading...