Bảo trì ngày 01/10/2022 – Nhiều thay đổi quan trọng

Bảo trì ngày 01/10/2022
⏰ Thời gian: 04h00 – 05h15
* Yêu cầu cập nhật trước khi vào game.

Nội dung:

1. Nâng cấp chất lượng đồ hoạ
2. Làm mới hệ thống danh hiệu. Thêm chức vụ Lãnh đạo trận chiến, Lãnh chúa Devias (chi tiết sẽ công bố sau).
3. Cơ chế chia thưởng Boss: Khi một thành viên trong PT tiêu diệt Boss, lượng GP sẽ được chia đều cho các thành viên có mặt xung quanh. Ví dụ boss Rồng đỏ thưởng 100 GP, trong PT có 5 người thì mỗi người nhận 20 GP.
4. Boss thế giới (Rồng đỏ) xuất hiện lúc 21h05 (Chậm hơn 5 phút so với trước đây để tránh trùng lặp các sự kiện khác)
5. Phần thưởng Boss
  • Rồng đỏ: 100 GP. Ngẫu nhiên 5 Golden sentence, 1 Garuda Flame.
  • God of Darkness: 100 GP. Ngẫu nhiên 10 Đá xanh, 5 Golden sentence, Nhẫn kháng đặc biệt (ngẫu nhiên opt).
  • Tăng tỉ lệ các bình SD, Complex trong các box Kundun, thỏ ô dù…giảm tỉ lệ đồ hoàn hảo.
——
Comments
Loading...