Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022

✋Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022 (Thứ 6)
+ Bản cập nhật cuối cùng của Season 17
+ Yêu cầu cập nhật game trước khi vào
(Bảo trì định kỳ thứ 7 sẽ được bỏ qua)
⏰Thời gian: 0h00 – 05h15

– Giới thiệu sự kiện Lãnh địa Devias:

+ Trong giai đoạn thử nghiệm sẽ mở sự kiện vào lúc 21h10. Phiên chính thức sẽ tối ưu thời gian sau.
+ Tóm tắt sự kiện: Khi có thông báo diễn ra sự kiện Lãnh địa Devias. Các Bang hội tham gia sẽ di chuyển bộ đến Devias 3 và thực hiện chiếm giữ cung điện ở đây bằng cách ngồi vào Ngai vàng trong vòng 1 phút. Tổng thời gian diễn ra sự kiện ở giai đoạn test là 20 phút, các bang hội khác nhau sẽ hiển thị tên màu đỏ và PK tự do. Bang hội thành công ngồi vào Ngai vàng trong vòng 1 phút sẽ giành chiến thắng.
+ Quyền lợi: Bang hội chiếm giữ Devias sẽ được cấp 1 khu vực riêng (Lãnh địa). Có các bãi train, Boss và buff riêng. Chủ hội (Lãnh chúa) được nhận buff và danh hiệu đặc quyền.
Comments
Loading...