Bảo trì ngày 18/01/2023

?Bảo trì máy chủ
Để tiện cho quá trình nghỉ Tết Nguyên Đán, bảo trì tuần được thực hiện sớm.
⏰Thời gian: 14h00 – 16h00 ngày 18/01/2023

Nội dung:

  • Máy chủ x100: Mở cấp độ lên 799. Không đua top, EXP x1 siêu chậm.
  • Tăng EXP cấp độ dưới 700.
  • Tăng tỉ lệ mở hộp ra Hoa đào.
  • Các sự kiện Tết như Tăng tỉ lệ nâng cấp đồ ở máy chaos, thú cưỡi, khuyến mãi tết cũng sẽ được áp dụng từ sau bảo trì.

Comments
Loading...