Bảo trì server ngày 02/4/2021

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BẢO TRÌ MÁY CHỦ'
Bảo trì server
⏰Thời gian: 16h00 – 20h00 ngày 02/4/2021 (Thứ 6)
Lưu ý: Sau bảo trì cần chạy Launcher để cập nhật phiên bản mới nhất mới có thể vào game.
?Nội dung:
  • Tổng kết đua TOP x20.
  •  Kết thúc bán Bùa tăng kinh nghiệm tại Lorencia (BoL). Sau bảo trì sẽ không có tác dụng khi dùng.
  • Cập nhật vật phẩm mới cho Gun Crusher: Set Ruud 5 6 7, Vũ khí Ruud 5 6, Vũ khí rồng 2, Wings 4, Wings 3 Bound.
  •  Cập nhật 3D camera phiên bản mới đẹp hơn (giữ chuột phải để chỉnh góc)
Comments
Loading...