MIỄN PHÍ bùa 50% EXP tại Lorencia

Thời gian: Từ 19h00 ngày 10/4 đến 19h00 ngày 17/4

Nội dung: Miễn phí bán bùa +50% EXP (BoL) tại Lorencia

BoL (Bless of Light) là một loại bùa tăng kinh nghiệm có hiệu quả trong vòng 30 phút. Khi chết, đổi nhân vật, chuyển server sẽ bị mất.

Lưu ý khi dùng: Nhân vật phải online treo máy mới có thể sử dụng, offlevel không dùng được

Cài đặt auto:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Auto-Ingame game Tan Cong MINAMOHU Admin Pham 2 Use Regular Att Target Concenti Ruong Mo Rong Thuoc Use skills close Tan Cong Tu Xa Bless of Light (Low Grade) 50 50 50 เน la Bien mat khi nhan vat chet hoac thoat ngoai. Tang 50% diem kinh nghiem trong thoi gian ngan Ky Nang dung bo 30 P”” Giay Ky Nang Dieukie Combo Dieukie Buff Tieu Hao 07403/ /107403 Vat pham ho tro 16675/16675 16675 Dat Lai > Luu gMo'

Comments
Loading...