Bảo trì ngày 26/3/2022

?Bảo trì server ngày 26/3/2022
⏰Thời gian: 04h00 – 05h30 ngày 26/3/2022

1. Nội dung:

  • + Mở bán BoL (+50% kinh nghiệm) tại shop Lorencia đến lần bảo trì tiếp theo.
  • + Sửa lỗi hệ thống Danh hiệu tại map Sự kiện và Công thành chiến.
  • + Thêm mục thông tin về Danh hiệu, Moss và Seed vào mục Hướng dẫn tân thủ (F1)

2. Quy định về Công Thành Chiến

(áp dụng chung cho 2 server)

Diễn ra 2 tuần 1 lần, vào lúc 20h00 – 21h00 Chủ Nhật. Liên minh công thành phải đăng ký trước ít nhất 1 ngày (chậm nhất là thứ 7).

  • + Phần thưởng server x20: 1 bộ xoay wings 4 + 15k wcoins. Chiến thắng 2 lần tiên tiếp được x2 phần thưởng.
  • + Phần thưởng server x50: 1 Wings of Conqueror 4 opt + 15k wcoins. Chiến thắng 2 lần liên tiếp được 1 Sói Hoàng Kim + 30k wcoins.
Comments
Loading...